2010. szeptember 8., szerda

Az angyal szó (angolul: angel, latinul: angelus) eredetileg atlantiszi szóösszetétel: Ang: élet , az El: Isten fénye.szabad fordításban: Élő Istenfény. Az angyalok nevében az -el- végződés arra utal, hogy ők mindennél és mindenkinél közelebb állnak Istenhez.

Alázat
"A valódi szeretet lelki magatartása a mások tiszteletén alapuló mi-központú életszemlélet és az értelmes alázat, ezért a szeretet gyakorlati megnyilvánulása elsősorban az "adni-akarás" vágyában jelenik meg.
Értelmes alázat nem egyenlő:-az álszerény alakoskodással (köntörfalazás, cselszövés.)-a külsődleges formalitással (hajbókolás, kegyeskedés.)-az igazságtalansággal (nem részrehajló)-a kényszerű szolgai lelkülettel (pl. leigázott népek félelmei)-a valós értékek lebecsülésével, vagy lelki önsanyargatással.
A valódi szeretet szerint élő ember nem megy el egy bajban lévő ember mellett. Az értelmes alázata azt jelenti, hogy a rászoruló ember javára önként, szabadon valamennyire háttérbe szorítja saját érdekeit, és a lehetőségeihez képest igyekszik kisegíteniszorult helyzetéből. A szabad akarat természetesen ebben az esetben sem sérülhet. Csak akkor tehetünk bármit is a másikért, ha ezt megengedi. Az értelmes alázat mindig hű marad az igazsághoz, és szeretettel képviseli azt.

Megbocsátás
Valódi szeretet esetén nincs szükség megbocsátásra, mivel a lélek szempontjából azonnal érthetővé válik, miért okoztak neki sérelmet. Az ilyen események az élet részét képezik, hozzátartoznak a tapasztalat-gyűjtéshez. Amikor először valamilyen sérelem ér,az a másik ember hibája. Ha ugyanaz még egyszer megtörténik veled, az már a Te hibád, mert nem tanultál az első esetből. Sérelemnek nevezzük azokat az eseményeket, amikor valaki kellemetlen helyzetbe hozott, azaz valami rosszat tett Veled, pl.:megbántott, megvert, elhagyott, becsapott, kirabolt, hazudott, zsarnokoskodott, stb. A sérelmeket fájdalomként éljük meg. Fájdalom különböző kellemetlen lelki és testi érzetek formájában jelenik meg. A teljesség igénye nélkül, íme néhány lehetőség, amifájdalmat okozhat: Fizikai szinten különféle testi sérülések és betegségek- érzelmileg harag, gyűlölet, düh, sértettség; a gondolatok szintjén kritika, hibáztatás, bosszúvágy stb. Ha sérelem ért, az eqo természetes reakciója, hogy fájdalmat éreztet, ígyhozza tudomásodra, hogy valami életedet hátráltató dolog történt Veled. Önmagadat bünteted, ha valaki tettéért megengeded az egonak, hogy állandóan fájdalmat okozzon Neked, mint Léleknek. Ezen kívül a fájdalom, mint egy torzító szemüveg megakadályozabban, hogy a továbbiakban olyannak lásd ezt az embert, illetve akár környezeted valamennyi tagját, mint amilyenek valójában. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy nem leszel képes valódi szeretet szerint élni az életedet. Engedd el fájdalmadat! Bocsáss megaz embernek, hogy helyreálljon a lelki békéd, és ismét valódi szeretettel olyannak láss benne mindenkit és mindent, amilyenek valójában. Nem kell elfelejtened az ellened elkövetett tettet, vond le belőle a tanulságokat, és a tanulási folyamat részekénttaláld ki, mi a teendőd, hogy ne kerülj ismét hasonló helyzetbe. Ennyi az egész.
Nézzük, milyen jelei vannak, ha valaki még nem bocsátott meg:
-Továbbra is haragszik, neheztel a másikra.-Nem haragszik, de mivel nem dolgozta fel élményt, nem felejti el a másiknak, amit tett. Rendszeresen szóbahozza. Az igazi megbocsátás után sem fájdalmat, sem a felemlegetési kényszert nem érezzük többet. Ismét torzítás nélkül olyannak látjuk a másikat,mint amilyen valójában. Ha a nekünk fájdalmat okozó feldolgozva tettét rájött arra, hogy mi a teendője, hogy ne hibázzon újra a jövőben, akkor éljük vele életünket tovább, mintha mi sem történt volna. Pontosan ugyanazon polcon maradjon szívünkben, mintahol

korábban volt.

Szeretet
A valódi szeretetnek előjeltől függően két ellentéte van: az önzés és az önfeláldozás. Akkor válunk önzővé vagy önfeláldozóvá, ha valami (pl. a tudatalatti) megzavarja helyes értékítéletünket és cselekedeteinket. A valódi szeretet definíciója a következő:Mindenkire és mindenre vonatkozó örökérvényű döntés. A szeretet, a szeretet tárgyától függetlenül létező, a másik, mások valódi érdekeit is figyelembe vevő, semmitől sem függő magas rezgésű attitűd, életfelfogás, életforma és életgyakorlat.
Magától értetődően, szívből ad a másiknak, amit csak lehet. Rendben, de mit és mennyit adjunk? Az önzés definíciója a következő: egónk mérete nagyobb a kelleténél, azaz amikor valaki túlértékeli az "én" vagyis saját személyének fontosságát illetve sajátérdekeinek prioritását. Kérdéses, hogy foglalkozik-e azzal egyáltalán, hogy mi lenne jó másoknak vagy sem. Az önfeláldozás definíciója a következő: egónk mérete kisebb a kelleténél, azaz amikor valaki leértékeli az "én" vagyis saját személyénekfontosságát illetve saját érdekeinek prioritását. Kérdéses, hogy foglalkozik-e azzal egyáltalán, hogy neki személy szerint mi lenne jó vagy sem. Valódi szeretet estén az én-központúság helyett a szemlélet mi-központú. A "mi" egy csoportot jelent, aminkettő vagy több ego együtt értendő. Hogyan lesz cselekedeteink sarokköve a valódi szeretet, mint attitűd?A csoport különböző érdekeinek relatív fontossági sorrendjének, prioritási értékének meghatározása lehet objektív, önző vagy önfeláldozó. Valódi szeretet esetén az egyeztetett célok alapján a mások és saját érdekeink fontossági sorrendjét helyesen,objektíven határoztuk meg. Önzés illetve önfeláldozás mértékéről beszélhetünk annak függvényében, hogy saját érdekeinket mennyire helyeztük előtérbe, illetve, hogy mennyire szorítottuk háttérbe, azaz mennyire tér el értékítéletünk és cselekedetünk azoptimálistól. A valódi szeretet lényegében egy ember szándéknyilatkozata. Ezzel fejezi ki egy ember-jobbító, segítőkész, pozitív, etikus, megerősítő, a másiknak adni akaró beállítottságát. A valódi szeretet az egyetlen igazi hatalom, lelki békénk forrása.Az általunk ismert legmagasabb rezgés, ami felülír minden mást. Ebből származik a szeretet gyógyító hatalma is, ami minden sebet beforraszt, legyen az lelki vagy testi eredetű."
-angyalok üzenete-

2010. szeptember 7., kedd

"Szeretem hallgatni azokat a történeteket, amelyeket angyali hangok mesélnek nekem."
/Emily Miller/

2010. augusztus 31., kedd


A körülöttünk sürgölődő Angyalok jelenlétének felismerése olyan érzés, mint amikor az árnyékból kilépünk a nap melegébe.

Váratlanul ráébredünk, hogy a gondoskodást olyasvalakitől kapjuk, aki senki másra, egyedül csak ránk vigyáz.

2010. augusztus 16., hétfő


Az Angyalok szállnak, akár van szárnyuk, akár nincs.
A mennyek ereje repíti őket.

2010. augusztus 5., csütörtök


Lonley
The path you have chosen
A restless road
No turning back

One day you
Will find you light again
Don’t you know
Don’t let go
Be strong

Folow your heart
Let you love lead through the darkness
Back to a place you once knew
I believe, I believe, I believe
In you

Folow your dreams
Be yourself, an angel of kindness
There’s nothing that you can not do
I believe, I believe, I believe
In youNem számít, mennyire magányosnak érezzük magunkat,
majd meglátjuk, hogy nem egyedül utazunk.


2010. augusztus 3., kedd


ALTATÓ

Tiszta Hold, csendes Szél
éj sötétje táncra kél
tündér szárnyán itt terem...
Aludj, aludj, Gyermekem...
Fényes Hold, kedves Szél
halld hát kicsim, mit mesél:
"Túl hegyeken, túl tengeren
birodalmát tündéreknek, ott lelem..."
Aludj, aludj, Életem...
Gyémánt Hold, könnyű Szél
ülj hátára és ne félj
szálljunk együtt messze, el...
Aludj, aludj, Kedvesem...
Csendes álmod, ó, be jó
vigyázzon rád Hold Anyó!
Kicsi szemed csukva már
selyem-lelked messze jár...
Piros ajkon álom kél...
röpítsd messze, pajkos Szél!
lássa mind, mit látni kell,
Tündérország oly közel...
Szállj, szállj, messze szállj
siess, Gyöngyöm, meg ne állj
szerelemre, boldogságra
új hazádban rátalálj...
Aludj, aludj, Gyermekem...
Aludj, aludj, Mindenem...
Aludj, aludj, Kedvesem...
Aludj, aludj, Életem...
/Őri István/